Mã phiếu sửa chữa: Mã máy:
Số điện thoại:
(Có thể nhập thêm bằng thêm dấu ; ở cuối)


THÔNG BÁO          Công ty TNHH Trắc Địa Bản Đồ Nam Phương xin thông báo: Kể từ ngay 20 tháng 10 năm 2015 công ty TNHH trắc địa bản đồ Nam Phương đã chấm dứt hợp đồng lao động với 3 nhân viên : Đỗ Quang Cảnh , Trần Minh Nghĩa , Đoàn Việt Thảo .Nên công ty chúng tôi không còn chịu trách nhiệm với công việc và hành động của các nhân viên trên.
        Xin cảm ơn!