Mã phiếu sửa chữa: Mã máy:
Số điện thoại:
(Có thể nhập thêm bằng thêm dấu ; ở cuối)


Giới thiệu công nghệ ảnh hàng không số Vexcel Ultracam trong xây dựng cơ sở dữ liệu
Sáng ngày 7/8/2014, tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ - Cục Bản đồ - Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức giới thiệu công nghệ ảnh hàng không kỹ thuật số Vexcel Ultracam trong xây dựng cơ sở dữ liệu nói chung và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai nói riêng.
Tham dự có lãnh đạo và đại diện cán bộ các phòng Đo đạc và Bản đồ, Đăng ký Thống kê đất đai, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
 
Tại buổi giới thiệu, Trung tá Phạm Ngọc Sơn - Phó giám đốc công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ đã giới thiệu Công nghệ ảnh hàng không kỹ thuật số Vexcel Ultracam. Trong xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính công nghệ này hoàn toàn đáp ứng yêu cầu về độ chính xác, thể hiện đúng hình thể các thửa đất, giảm thiểu các công tác đo đạc ngoài thực địa, rất hiệu quả đối với các vùng địa hình khó khăn, chia cắt, khó tiếp cận, hình thể các thửa đất phức tạp. Hệ thống ảnh hàng không kỹ thuật số không chỉ có thể cung cấp các tấm ảnh rời rạc bao gồm cả ảnh toàn sắc, màu tự nhiên, phổ cận hồng ngoại, mà còn cho phép tạo ra các khối bình đồ ảnh trực giao đồng nhất về hệ tọa độ, độ chính xác. Hỗ trợ rất tốt công tác chỉnh lý biến động, công tác kê khai đăng ký, kiểm tra nội nghiệp, giải đoán các đối tượng địa lý (rừng, nước mặt, thổ nhưỡng…)ở trong phòng. Về tổng thể sẽ giảm được thời gian thi công ngoại nghiệp, đẩy nhanh tiến độ, sản phẩm tạo ra đồng đều về độ chính xác, giảm được chi phí sản xuất. Ngoài ra với các khu vực có ảnh phủ trùm còn cho phép xây dựng mô hình số độ cao,  hỗ trợ tốt cho công tác quy hoạch quản lý, kiểm kê đất rừng và các nhu cầu khác của nền kinh tế và an ninh quốc phòng. Toàn bộ cơ sở dữ liệu và bản đồ địa chính sẽ được thành lập theo đúng các quy định, quy chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường để phục vụ công tác quản lý, khai thác sử dụng thống nhất trong cả nước.
 
Sau khi nghe giới thiệu về công nghệ ảnh hàng không kỹ thuật số của Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ, Trưởng phòng Đăng ký Thống kê đất đai Lê Thanh Nam cho rằng, sử dụng công nghệ ảnh hàng không kỹ thuật số dùng để thành lập bản đồ địa chính, chỉnh lý biến động trực quan, hiệu quả đặc biệt là có nền địa hình toàn thành phố thống nhất. Sở sẽ nghiên cứu đưa ứng dụng vào Dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính quản lý đất đai thành phố Hà Nội.