Mã phiếu sửa chữa: Mã máy:
Số điện thoại:
(Có thể nhập thêm bằng thêm dấu ; ở cuối)


Tại Thanh Hóa Công ty chuyển giao GPS RTK
CTY NAM PHƯƠNG CHUYỂN GIAO GPS RTK TẠI THANH HÓA
 

Nguồn : SanDingvn.vn:  Time Admin : 2014/12/29
 

Ngày 29/12/2014 Phòng Kỹ Thuật - Công Ty TNHH Trắc Địa Bản Đồ Nam Phương đã có buổi làm việc và chuyển giao công nghệ sản phẩm GPS RTK tại Thanh Hóa, buổi làm việc được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm cũng như công nghệ áp dụng thực tế vào sản xuất trong lĩnh vực Trắc địa, cũng như đo đạc có độ chính xác cao, dưới đây là một số hình ảnh chuyển giao.
         
Hướng dẫn nắp đặt trạm chủ trên mốc tọa độ nhà nước
       
        
Chụp ảnh lưu niệm cùng khác hàng