Mã phiếu sửa chữa: Mã máy:
Số điện thoại:
(Có thể nhập thêm bằng thêm dấu ; ở cuối)


Chuyển giao hệ thống đo sâu hồi âm tại Mỏ khí Hàm Rồng Thái BìnhCHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MÁY ĐO SÂU TẠI MỎ KHÍ HÀM RỒNG THÁI BÌNH
 


                                               Nguồn : SanDingvn.vn:  Time Admin : 2015/03/09


Chiều ngày 9/03/2015, tại thôn Minh Châu, xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, Đơn vị thi công Dự án “Hệ thống thu gom và Phân phối khí mỏ Hàm Rồng – Thái Bình, lô 102&106 – Giai đoạn 1” và Công ty Nam Phương phối hợp  chuyển giao thiết bị máy đo sâu hồi âm SOUTH SDE 28D, tiến hành đo sâu thực địa tại Lô 102&106. 

       
                                                                  Hệ thống đo sâu SUOTH SDE 28D


         
                                                                        
                                                                        Trạm Base trên nhà điều hành

         
                
                                              Đo sâu tại Mỏ khí Hàm Rồng - Tiền Hải - Thái Bình