Mã phiếu sửa chữa: Mã máy:
Số điện thoại:
(Có thể nhập thêm bằng thêm dấu ; ở cuối)


Công ty TNHH Trắc địa bản đồ Nam Phương đi chuyển giao công nghệ máy đo sâu kết hợp RTK S82T 


CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MÁY ĐO SÂU NGOÀI THỰC ĐỊA


Nguồn : SanDingvn.vn:  Time Admin : 2014/11/15
Thiết bị định vị GPS RTK trong đo sâu hồi âmHướng dẫn kỹ thuật  đồng bộ sổ tay  GPS với  máy đo sâu

 

      

Kết nối sổ tay GPS RTK với Trạm đo GPS
 

Tích hợp trên nhiều phần mền như, Autocad, MicroStation SE, Excel