Mã phiếu sửa chữa: Mã máy:
Số điện thoại:
(Có thể nhập thêm bằng thêm dấu ; ở cuối)


Giấy chứng nhận hệ thống NRS trạm CORS


Giấy chứng nhận công nghệ CORS NRS được quốc tế và trong nước chấp nhận
 

                                              Nguồn : SanDingvn.vn:  Time Admin : 2011/05/17      

Giấy chứng nhận bằng Công nghệ NRS phục vụ trạm CORS(tiếng trung)

     

Giấy chứng nhận bằng tiếng Anh