Mã phiếu sửa chữa: Mã máy:
Số điện thoại:
(Có thể nhập thêm bằng thêm dấu ; ở cuối)


Công ty Nam Phương (South) tham gia triển lãm nhằm chào mừng 45 năm thành lập Khoa trắc địa mỏ - Trường đại học mỏ địa chất


Các hình ảnh tham gia triển lãm của công tyHÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG TRIỂN LÃM


Nguồn : SanDingvn.vn:  Time Admin : 2013/08/22


 
Khác hàng tham quan gian hàng Công ty Nam Phương


 
Giới thiệu công nghệ trạm CORS tại triển lãmGiao lưu, trao đổi kinh nghiệm