Mã phiếu sửa chữa: Mã máy:
Số điện thoại:
(Có thể nhập thêm bằng thêm dấu ; ở cuối)


Sơ kết công tác công tác 6 tháng đầu năm 2012 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa họcSơ kết công tác công tác 6 tháng đầu năm 2012 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học 
Thứ năm, ngày 26 tháng 07 năm 2012 cập nhật lúc 17:43


Sáng 26/7, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2012. Tham dự Hội nghị, có Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức và đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng trực thuộc Bộ TN&MT.
Theo báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Viện do Phó Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ Đào Ngọc Long trình bày, đã nêu bật những nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản mà Viện đã thực hiện. Đặc biệt vai trò của Viện trong lĩnh vực khoa học công nghệ ngày càng được khẳng định và đã có sự phối hợp tốt với các đơn vị liên quan. Các đề tài cấp Bộ mở mới năm 2012 đã được Bộ phê duyệt thuyết minh, ký hợp đồng như “Nghiên cứu xây dựng giải pháp đo GPS theo công nghệ trạm tham chiếu ảo (VRS) ở Việt Nam phục vụ việc đa dạng hóa các ứng dụng trạm CORS”, “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định quy luật dịch chuyển đất đá và biến dạng bãi thải mỏ lộ thiên bằng phương pháp địa tin học phục vụ quy định về cải tạo phục hồi môi trường”, “Nghiên cứu đánh giá và đề xuất sử dụng mô hình mặt biển tự nhiên MDT ở Việt Nam”.
Viện cũng đã tổ chức thẩm định 03 đề tài cấp cơ sở mở mới năm 2012 theo thông báo danh mục của Bộ TN&MT; tổ chức đề xuất các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở cho Kế hoạch năm 2013; đôn đốc thực hiện 5 đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2010 và 2011. Viện đã điều chỉnh và ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng khoa học công nghệ và đào tạo của Viện. Đồng thời, trình Bộ “Đề án phát triển khoa học và công nghệ lĩnh vực đo đạc và bản đồ đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”.
Ngoài việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cũng đã tập trung để sớm đưa công tác đào tạo sau đại học vào hoạt động. Cụ thể, đã hoàn thành xây dựng Quy định về quản lý tài chính trong đào tạo trình độ tiến sỹ của Viện; đã tiến hành việc thông báo tuyển sinh năm 2012; xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực trình độ tiến sỹ ngành đo đạc và bản đồ giai đoạn 2012 – 2020 và hoàn thành dự thảo Đề án mở mới chuyên ngành đảo tạo Trắc địa Ảnh – Viễn thám.
Các nhiệm vụ triển khai các đề tài dự án cũng được Viện đẩy nhanh, hoàn thành.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức phát biểu chỉ đạo
Viện trưởng Hà Minh Hòa phát biểu

6 tháng cuối năm, Viện tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ; Tiếp tục thực hiện các thủ tục xét tuyển viên chức; Tổ chức công tác tuyển sinh đào tạo sau đại học và thực hiện đào tạo cho các nghiên cứu sinh trúng tuyển; Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án trọng tâm của các đơn vị sự nghiệp.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức khẳng định, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ là viện nghiên cứu đầu ngành về đo đạc và bản đồ của Bộ TN&MT. Vì thế, Viện cần phát huy vai trò chủ yếu và trọng tâm trong việc nghiên cứu khoa học. Kết quả của việc triển khai các đề tài, dự án sự nghiệp sẽ phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học của Viện. Trong thời gian tới, Viện cần rà soát lại các đề tài, dự án về khoa học công nghệ, đẩy mạnh công tác  nghiên cứu khoa học công nghệ và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề tài, dự án đang triển khai.
Phó Viện trưởng Đào Ngọc Long báo cáo
Toàn cảnh Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Viện trưởng Hà Minh Hòa đã cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ, các đơn vị chức năng đã giúp Viện trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Viện trưởng Hà Minh Hòa cho biết, tới đây, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Viện sẽ tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học để không phụ lòng mong muốn của lãnh đạo Bộ đưa Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ xứng đáng là viện nghiên cứu đầu ngành trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.